Produkcja filmu, programu czy spotu to efekt pracy wielu osób. W naszej firmie praca ta podzielona jest na etapy.  Obowiązują pewne zasady.
  • ZDJĘCIA FILMOWE

Współpracę z klientem rozpoczynamy od pisemnego zlecenia i umowy.

Organizujemy spotkanie, podczas którego konsultujemy się z klientem w kwestii oczekiwań. Na takim spotkaniu ustalamy możliwości w ramach ustalonego budżetu oraz efekt jaki uzyskamy.

Kolejnym etapem jest scenariusz z rozpisaniem na sceny( o ile to konieczne).  Tak przygotowany plan działania czeka na pisemna akceptacje klienta.

Po jej uzyskaniu organizujemy plan zdjęciowy i jedziemy w ustalonym terminie na miejsce zdarzenia. W między czasie lektorzy nagrywają tekst a muzyk przygotowuje tło muzyczne.

Po wykonaniu zdjęć filmowych rozpoczyna się kolejny etap…montaż.

usługi kamerowe produkcjetv.pl
montaż produkcjetv.pl
  • MONTAŻ 

To etap pracy, od którego zależy efekt końcowy. Podczas montażu dopasowujemy wszystkie elementy w jedna całość zgodnie z ustaleniami i scenariuszem.

Dopieszczającym etapem jest nakładanie efektów.

Tak przygotowany produkt trafia do akceptacji klienta, który zgodnie z umową nanosi poprawki w wyznaczonym terminie.

  • ZAKOŃCZENIE PRAC I ROZLICZENIE

Gotowy produkt staje się własnością klienta dopiero po dokonaniu opłaty za wykonaną przez nas pracę. Rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie wystawionej faktury.

Quark TV Productions LTD zastrzega sobie prawo do wycofania udzielonej licencji lub zgody na publikację  wykonanych przez nas produktów,  za które nie została uiszczona opłata w wyznaczonym terminie lub do czasu jej dokonania.