Produkcja filmu, programu czy spotu to efekt pracy wielu osób. W naszej firmie praca ta podzielona jest na etapy.

  • ZDJĘCIA FILMOWE

Współpracę z klientem rozpoczynamy od pisemnego zlecenia i umowy.

Organizujemy spotkanie, podczas którego konsultujemy się z klientem w kwestii oczekiwań. Na takim spotkaniu ustalamy możliwości w ramach ustalonego budżetu oraz efekt jaki uzyskamy.

Kolejnym etapem jest scenariusz z rozpisaniem na sceny( o ile to konieczne).  Tak przygotowany plan działania czeka na pisemna akceptacje klienta.

Po jej uzyskaniu organizujemy plan zdjęciowy i jedziemy w ustalonym terminie na miejsce zdarzenia. W między czasie lektorzy nagrywają tekst a muzyk przygotowuje tło muzyczne.

Po wykonaniu zdjęć filmowych rozpoczyna się kolejny etap…montaż.

usługi kamerowe produkcjetv.pl
montaż produkcjetv.pl
  • MONTAŻ 

To etap pracy, od którego zależy efekt końcowy. Podczas montażu dopasowujemy wszystkie elementy w jedna całość zgodnie z ustaleniami i scenariuszem.

Dopieszczającym etapem jest nakładanie efektów.

Tak przygotowany produkt trafia do akceptacji klienta, który zgodnie z umową nanosi poprawki w wyznaczonym terminie.